Rok 2030 jako milník pro zdroje el. energie

Rok 2030 jako milník pro zdroje el. energie

Předpokládá se, že rok 2030 bude milníkem ve světové energetice, je předpoklad, že v této době již výroba energie bude převažujícím způsobem získávána z alternativních obnovitelných zdrojů energie.

Rok 2030 má být milníkem ve vývoji světové energetiky, která nyní prochází největší transformací za posledních 100 let. „V roce 2030 bude už výrazně patrný příklon k dekarbonizaci. V té době budou slunce a vítr produkovat nejméně 80 procent energie,“ říká Matthias Kimmel, analytik společnosti Bloomberg New Energy Finance (BNEF) v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN).

Současná světová energetika zažívá velmi dynamické období. Velké energetické společnosti se musí vypořádat s novými trendy i často nečekanou konkurencí. Dominantním trendem je důraz na obnovitelné zdroje, které začínají být hlavní silou v energetice. Klíčovou roli by měla v následujících letech hrát větrná a solární energie, která je stále levnější a konkurenceschopnější i bez státní podpory.

Dopad probíhajících změn v energetice na Česko

“Globálně poroste poptávka po elektřině, nejvíce v Číně, Indii a dalších rozvíjejících se ekonomikách. K růstu přispěje ve velké míře také elektromobilita. V Evropě ovšem bude poptávka po elektřině do roku 2050 spíše klesat. Pokud ovšem do evropské poptávky zahrneme i elektromobilitu, tak celková poptávka po elektřině mírně poroste,” říká v rozhovoru pro HN Matthias Kimmel, analytik společnosti BNEF, který se specializuje na energetiku a obnovitelné zdroje.

Energetické změny se podle Kimmela dotknou zcela jistě i České republiky, která se už řadu let v energetice spoléhá na jaderné a uhelné elektrárny. Tyto elektrárny budou v nejbližších letech ustupovat a bude je nahrazovat čistší energie.

Boom OZE a akumulace energie

V příštím desetiletí nejvíce ovlivní světovou energetiku v rozvoje solární a větrné energie. „Investice do nich budou pokračovat, ale to už se děje i teď. Rozvíjejícím se trendem jsou bateriová úložiště. V tom je velmi důležitá i právě probíhající změna v automobilovém průmyslu, který přechází k elektromobilitě,“ říká Kimmel.

„Zlepšování a snižování nákladů v odvětví akumulace energie bezprostředně ovlivňuje také energetiku. Skladování elektřiny je levnější, baterie budou zajišťovat bezpečnost systému v době energetických špiček. V roce 2030 to asi ještě nebude tak výrazné, jejich význam v energetice ale rozhodně bude mnohem větší, hlavně ve spojení s větrnými a solárními zdroji,“ tvrdí Kimmel.

Většina budoucích investic do energetiky půjdou do slunečních a větrných elektráren, jelikož tyto zdroje energie budou v budoucnu nejlevnější. Toto se dá odvodit z toho, jak se vyvíjely náklady na vítr a fotovoltaiku v minulosti. 
„Toto snižování nákladů bude pokračovat. Proto vidíme v těchto zdrojích největší potenciál a věříme, že většina investic půjde tímto směrem. Ze všech současných zdrojů je to nyní ten nejlukrativnější,“ říká Kimmel.

Rozvoj OZE bez podpory

V západní Evropě již vzniklo několik desítek projektů v oblasti zelené energetiky zcela bez podpory.  Řada obchodních projektů už tradiční podporu na bázi pevných výkupních cen či aukcí podporu nepotřebuje. Blíží se doba, kdy už větrná a solární energie dokážou být cenově konkurenceschopné.

„Třeba v Německu to bylo vidět u některých větrných projektů v Severním moři, byť pořád ještě mají od vlády určité garance. V případě plynu a uhlí je jejich výhled do budoucna složitější. Státy zavádějí kapacitní mechanismy, aby tyto zdroje za peníze sloužily jako rezerva. Politici budou muset přemýšlet nad tím, jak v budoucnu provozovatele těchto elektráren zaplatit,“ prohlašuje Kimmel.

„K větší efektivitě OZE přispěje například lepší údržba, snížit provozní náklady pomůže také lepší využití moderních technologií, jako je třeba využití tzv. big dat z provozu. U fotovoltaik jde spíše o úspory z masové výroby, jaká je vidět v Číně, kde jsou továrny chrlící obrovské množství solárních panelů, což vede ke snížení jejich ceny,“ zdůrazňuje Kimmel.

Důležitá role akumulace a chytrých sítí

K masivnějším rozšíření nové energetiky na bázi OZE přispívají baterií a chytré sítě. Jsou klíčové pro větrnou a solární energetiku, protože jim pomáhají k většímu rozšíření. 

„Nejde ale říci, že nová energetika závisí jen na nich. Jsou také další technologie, které dokážou reagovat na výkyvy ve špičkách a zajistit větší flexibilitu systému, ať už je to Power2Gas (přeměna nadbytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů na vodík či metan − pozn. red.) nebo paroplynové elektrárny,“ dodává Kimmel.

Důležitou roli v energetice však stále mohou mít rovněž uhelné elektrárny. „Pokud tedy jde o baterie, k jejich rozšíření určitě dojde, ovšem vše nezávisí pouze na nich. Vedle bateriových úložišť pak bude energetický systém ovlivňovat i elektromobilita,“ uzavírá Kimmel

Zdroj: SolarniNovinky.cz