Ekonomické výhody fotovoltaické elektrárny

Ekonomické výhody fotovoltaické elektrárny

Klady výroby elektrické energie ze solárních panelů

Jaké jsou klady a zápory výroby elektrické energie ze solárních panelů? Podívali jsme se blíže na pozitiva i negativa využívání energie ze slunce.

Solární energie na celém světě prochází prudkým rozvojem. Solární panely přibývají na střechách domů, budov, mění pole na fotovoltaické parky. Jaké jsou výhody sluneční energie získávané z fotovoltaických panelů? Jaké jsou nevýhody a slabé stránky solární energie? Podívali jsme se blíže na pozitiva i negativa využívání energie ze slunce.

Fotovoltaické panely fungují na principu oddělování elektronů od atomů dopadajících na solární panely, čímž se vytváří elektřina. Nejčastěji používaným základním materiálem v solárních buňkách je křemík. Výzkum a vývoj však směřuje i k využívání perovskitu, jehož vlastnosti v mnoha aspektech překonávají křemík.

Výhody solární energie

Sluneční energie z fotovoltaických systémů má mnoho výhod. Je obnovitelná, poměrně čistá, nevyžaduje náročnou údržbu a neprodukuje hluk. Solární energie je k dispozici téměř v každé části světa a již v současnosti patří k nejlevnějším zdrojům energie. Internetová stránka SolarReviews uvádí následující výhody solární energie:

Žádné marginální náklady na výrobu elektřiny ze slunce

Jedním z nejzajímavějších aspektů solární energie je finanční stránka. Náklady na takto vytvořenou elektrickou energii jsou minimální. Největší položku tvoří náklady při instalaci systému, přičemž po splacení těchto výdajů je získávána energie prakticky zdarma. Potom jedinou otázkou zůstává, zda doba splacení (návratnost) investice je výhodnější než výnos ze stejné sumy peněz investovaných jiným způsobem.

K současné výhodnosti instalace solárních panelů pomáhají i státní dotace. Jejich odstraněním by se finanční parametry investice změnily. Právě atraktivní finanční hledisko sehrává důležitější roli při zvažování o instalaci fotovoltaického systému než zohlednění environmentálního přínosu.

Pojistka proti zvyšující se ceně elektřiny

Instalováním solárních panelů si zajistíte dodávku elektřinu na dvacet i více let (závisí na životnosti solárních panelů) za jasnou cenu. Víte, kolik elektřiny solární panely vyrobí a při jejich zakoupení umíte přesně zjistit, kolik vás bude stát každá kilowatthodina elektřiny v následujících dvou dekádách.

Samozřejmě, výhodnost sluneční energie v porovnání s alternativami se liší také v závislosti na přírodních podmínkách v místě instalace. Některé nejslunnější oblasti dokáží už nyní produkovat elektřinu levnější než všechny ostatní zdroje. I měsíční úspora několik desítek eur může během dvaceti let dosáhnout pěknou částku.

Sluneční energie je obnovitelný zdroj

Podle odhadů NASA slunce bude zářit ještě příštích 6,5 miliardy let. Na povrch Země se dostává přibližně 120 tisíc terawattů slunečního záření. To je 20-tisíckrát více než aktuální potřeba energie na celé Zemi.

Sluneční energie je šetrná k životnímu prostředí

Využívání solární energie obecně nezpůsobuje znečištění. Určité emise vznikají při výrobě a instalaci solárních zařízení, tyto jsou však minimální v porovnání s produkcí elektrické energie z fosilních paliv. Elektřina ze solárních panelů se vrátí zpět za zhruba 1,5 roku. Jinými slovy, solárnímu panelu trvá 1,5 roku, pokud vyprodukuje stejné množství energie, jaké bylo vynaloženo na jeho výrobu (tato statistika pochází ještě z roku 2009, v současnosti to může být mnohem rychlejší). Životnost solárních panelů dosahuje přibližně 25 let.

Geograficky široká dostupnost sluneční energie

Intenzita slunečního záření dopadajícího na zem se mění a závisí na geografické šířce konkrétního území. Obecně platí, že čím blíže k rovníku, tím více sluneční energie. Avšak sluneční energii lze prakticky využít všude. Například v nejslunečnějších částech USA vyprodukuje fotovoltaický systém 4,7 kWh elektřiny na jeden kilowatt solárních panelů. V nejméně slunečních hornatých územích se dokáže vyrobit 2,9 kWh. Takže ačkoliv některá území jsou lépe předurčeny pro využívání energie ze slunce než jiné, je to možné všude.

Snížení nákladů na elektřinu

Zavádění inteligentních měřičů a sítí, jakož i podpůrné programy, umožňují domácnostem prodávat nadbytečnou elektřinu, případně započítávat do plateb za energie, v době kdy jí vyrobí více než spotřebují. Tím se celkový účet za elektřinu snižuje díky soláru. Měsíčně může jít o desítky nebo i stovky korun

Zdroj: prumyslovaekologie.cz