Časté dotazy

Časté dotazy

Zvažujete investici do solárních panelů? Shrnuli jsme odpovědi na otázky o domácí fotovoltaice, které nám naši klienti nejčastěji pokládají

 • Realizací fotovoltaické elektrárny podstatně snižujete náklady na elektrickou energii ve Vaší domácnosti (až o 80%). Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie.
 • Energetická soběstačnost – omezíte svou energetickou závislost na distribuční energii na co nejmenší míru.
 • Myslíte na ekologii – fotovoltaická elektrárna je bezemisním zdrojem elektrické energie.
 • Fotovoltaická elektrárna funguje po celý rok, v zimě při chladnějším, ale jasném počasí může mít paradoxně i lepší okamžité parametry výkonu, než když je v létě velké teplo, které je příčinou ztrát.
 • Solární elektrárna může být finančně velmi perspektivní.
 • Vzhledem ke klesající pořizovací ceně fotovoltaických elektráren se solární energie stává plně konkurenceschopnou oproti dodávkám elektřiny vyrobené především z fosilních paliv.
 • Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, která se vám ale rozhodně vyplatí. Postupně se vám bude vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii.
 • V případě instalace včetně průtokové baterie je zajištěna ochrana proti výpadku dodávek elektřiny z veřejné rozvodné sítě.

Všude tam, kde na Vašem pozemku svítí přímé sluneční paprsky a není stínění okolní zástavbou či vegetací. Jeden zastíněný panel ovlivňuje celkový výkon, neboť panely jsou zapojeny sériově. Nejvýhodnější je vždy čelní orientace na jih. Pokud byste se měli rozhodnout mezi JV a JZ, vždy je lepší jihovýchod, protože ráno je chladněji a bývá čistá obloha. V současné době je možné fotovoltaickou elektrárnu bezpečně instalovat na všechny druhy střešní krytiny na rovný i zešikmený tvar Vaší střechy speciálními kotvami do trámoví.

Dotace na pořízení elektrárny je určena všem majitelům rodinných domů. Týká se to majitelů jak dokončených staveb, tak i rozestavěných novostaveb, kde je však třeba realizovat dostavbu budovy do devíti měsíců od žádosti o dotaci. Program Ministerstva životního prostředí, spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2 ), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) polovodičovými plátky tenčími než 1 mm, které mění elektromagnetickou energii světla v energii elektrickou. Při instalaci pod širým nebem na šikmé střeše jsou panely smývány deštěm, což je většinou dostatečné pro jejich očistu. V zimním období je sníh z hladkého šikmého povrchu panelů samovolně snášen směrem k zemi. V případě instalace na vodorovné střechy je třeba zajistit občasnou údržbu čistoty povrchů panelů, aby byl zajištěn maximální možný výkon. Při občasné údržbě Vám panel bude spolehlivě sloužit až třicet let.

Náklady na výrobu energie z jaderných nebo jiných fosilních zdrojů elektřiny neustále stoupají. V budoucnosti bude velmi pravděpodobně docházet k dalšímu zdražení elektřiny z tradičních zdrojů, zatímco cena solární energie bude pravděpodobně dále klesat. Nyní je nejvýhodnější doba na rozhodnutí pořídit fotovoltaickou elektrárnu, díky dotačním programům jako Nová zelená úsporám, je možno získat poměrově k celkové ceně díla významnou státní dotaci až do roku 2021. Tato skutečnost zefektivňuje Vaši investici a zkracuje tak návratnost vynaložených finančních prostředků na 5 až 10 let.

Pokud zvažujete částečnou nebo kompletní výměnu střešní krytiny, opravu klempířských prací, instalaci střešních oken nebo přezdění komínů – vše je třeba realizovat před instalací fotovoltaické elektrárny na Vaši střechu. Samotná instalace nepředstavuje výrazný zásah do stavby domu. Obvyklá délka instalace je jeden až dva dny. Je třeba si uvědomit, že panely budou spočívat na Vaší střeše až třicet let – a po celou tuto dobu by zapojený systém neměl být deinstalován či jinak narušován. Funkčnost soustavy kontinuálně monitorujete na připojených zařízeních nebo formou odborných servisních prohlídek.

 • Zhodnocení současné spotřeby vaší domácnosti a možnost využití solárního systému.
 • Registraci do programu „Nová zelená úsporám“.
  Odborný posudek energetického auditora, jenž je podmínkou pro vyplacení dotace.
 • Návrh technického řešení z pohledů stavebního a elektroinstalačního.
 • Výběr technologie, která nejlépe vystihuje potřeby vaší domácnosti.
 • Komunikaci s úřady státní správy.
 • Komunikaci se Státním fondem životního prostředí ohledně vyřízení dotace.
 • Odbornou montáž zkušenými specialisty.
 • Zkušební provoz a řádné spuštění elektrárny.
 • Pravidelné servisní kontroly.
 • Případné řešení záručních a pozáručních technických zásahů na Vaší fotovoltaické elektrárně.

Obvykle je uváděna výrobci životnost panelu 25 až 30 let. Za toto období by garantovaný výkon neměl klesnout pod 80% účinnost. Panely jsou vyráběné a testované tak, aby vydržely i náročné přírodní podmínky, jako jsou například kroupy. Z tohoto důvodu jsou fotovoltaické panely vybaveny speciální svrchní krycí vrstvou z tvrzeného skla. Pokud chcete mít větší klid, je možno panely pojistit proti celé řadě přírodních živlů.

Hybridní fotovoltaický systém využívá akumulaci energie do průtokových baterií. Je tak tvořen z klasických fotovoltaických panelů a měniče, který vyrobenou elektřinu přemění na elektřinu vhodnou pro spotřebu; nespotřebovaná energie se uloží do bateriového úložiště obsahující špičkové gelové akumulátory, které vydrží až 6 000 nabití. Pokud elektrárna pracuje a její energie je ukládána do baterií (tzn. že není aktuálně spotřebovávána), systém je nezávislý na elektřině z distribuční soustavy a funguje i při výpadku sítě (po dobu, než vyčerpáte energii z baterií).

Ano, existují dotační programy podporující zřízení fotovoltaické elektrárny. Jedná se o program NZÚ a OPPIK. Nová Zelená Úsporám je program Ministerstva životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie a staveb. Můžete získat dotaci ve výši 35.000 Kč až 155.000 Kč + 5000 Kč na zpracování odborného posudku. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji je dotace vyšší o 10%. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je dotační program zaměřený na podporu firem a podniků. V programu podpory Úspory energie můžete získat dotaci ve výši 300 tis. – 100 mil. Kč.

Jestliže proběhla instalace fotovoltaiky dle legislativních nároků a jsou splněny podmínky revize pro elektrotechnická zařízení, tak nic nebrání pojišťovně přijmout solární elektrárnu do pojištění, a to prakticky u všech pojišťoven na domácím trhu.

Ano, celou realizaci solární elektrárny lze pořídit například z hypotéčního úvěru při stavbě nového nebo koupi starého domu. K pořízení fotovoltaiky lze využít i další finanční úvěrové produkty, např: klasický úvěr, úvěr na bydlení nebo úvěry ze stavebního spoření.

Ušetřete se
solární energií

Spočítejte si optimální výkon solárních panelů,
výši investice i dlouhodobou úsporu.

0%
majitelů rodinných domů zvažuje pořízení fotovoltaického systému
0%
snížení vašich investičních nákladů můžete dosáhnout díky programu „Nová zelená úsporám“
0%
nárůst instalovaných hybridních FVE s lithiovými bateriemi v rámci všech instalací FVE v ČR

Víte, že…

můžete vydělávat na solární energii?
Pořiďte si svoji domácí fotovoltaickou elektrárnu.

slunce je vaše energetická budoucnost?
Myslete na ni.

energie ze Slunce = energie zdarma.
Proč ji nečerpáte i vy?

můžete zvýšit hodnotu vašeho rodinného domu
pořízením solární elektrárny?

váš dům může díky
fotovoltaice vydělávat?

na váš solární systém nyní můžete získat dotaci
až do výše 50% celkových pořizovacích nákladů?

počet domácností, které využívají
solární energii, se každoročně zvyšuje?

můžete pomocí solární energie ušetřit? S námi
jednoduše zjistíte, kolik díky fotovoltaice uspoříte.

pořízením fotovoltaické elektrárny zvyšujete
hodnotu vaší nemovitosti na realitním trhu?

můžete vyrábět vlastní elektrickou energii,
kterou již nebudete muset odebírat z distribuční sítě?

můžete být nezávislí na stále vyšších
cenách elektrické energie?